ไอเดียสุขภาพ

September 12, 2019

กายบริหารสำหรับ ผู้ป่วยติดเตียง

ประเทศไทยกำหนดนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผู้สูงอายุ” หมา...
Read more

September 12, 2019

10 วิธีการดูแลรถเข็นไฟฟ้าเบื้องต้นของผู้สูงอายุ

รถเข็นไฟฟ้าก็เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของคนพิการหรือผู้สูงอายุ เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะด...
Read more

July 11, 2019

เชคลิส ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ตามความเสี่ยงสุขภาพที่เพิ่มขึ้น Awooso : อาวุโส

ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ที่ควรรู้ 1. ตรวจความดันโลหิต Embed from Getty Images ทุก หนึ่งในสาม ของค...
Read more

May 30, 2019

เกิดอะไรขึ้นในสมอง ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน มีอาการที่พบได้บ่อย ๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหวช้า อาการสั่นของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายใน...
Read more

May 30, 2019

แนวทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง

     กายภาพบำบัดผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง คือ การฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยในเรื่องต่าง ๆ เช่น ...
Read more

May 30, 2019

ภาวะขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ภาวะขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากการรับกลิ่นและรสจะเปลี่ยนไป จนเ...
Read more

May 30, 2019

หลัก 11 อ. เรื่องสุขภาพที่ผู้สูงวัยต้องรู้

ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในครอบครัว คือผู้อาวุโสที่ลูกหลานควรให้ความ...
Read more

May 30, 2019

ทำอย่างไรเมื่อ ผู้สูงอายุ ชอบพูดว่าตัวเองป่วย

เมื่ออายุแตะที่เลข 70 จะถือว่าเป็น “ ผู้สูงอายุ ตอนกลาง” (Middle Old) ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 ...
Read more