ไอเดียปรับบ้าน

September 12, 2019

กายบริหารสำหรับ ผู้ป่วยติดเตียง

ประเทศไทยกำหนดนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผู้สูงอายุ” หมา...
Read more

September 12, 2019

10 วิธีการดูแลรถเข็นไฟฟ้าเบื้องต้นของผู้สูงอายุ

รถเข็นไฟฟ้าก็เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของคนพิการหรือผู้สูงอายุ เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะด...
Read more

May 30, 2019

7 ไอเดีย ปรับบ้านเพื่อลดการลื่นล้มของผู้สูงวัย

 สภาพแวดล้อมในบ้านที่เหมาะสมสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีความเสื่อมของร่างกาย ได้แก...
Read more