สถานดูแลผู้สูงวัยแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือ “Day Care”

สถานดูแลผู้สูงวัยแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือ “Day Care”
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านราว 2% ของจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั้งประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านจะมีอาการป่วยบ้าง แต่ยังคงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และในช่วงกลางวันมักต้องอยู่คนเดียว ไม่มีคนดูแล เนื่องจากลูกหลานออกไปทำงาน แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานดูแลผู้สูงอายุเฉพาะกลางวัน หรือ Day care  คืออีกหนึ่งทางเลือก

สถานดูแลผู้สูงอายุเฉพาะกลางวัน (Day Care) ลักษณะคืออะไร?

สถานดูแลผู้สูงอายุที่รับฝากผู้สูงอายุไว้ดูแลในช่วงกลางวันที่ลูกหลานออกไปทำงานแล้วไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีอาการหลงลืมถ้าหากไม่มีคนอยู่ดูแลอาจเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นได้
การดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในขณะที่ลูกหลานออกไปทำงาน  และไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับบุคคลในช่วงวัยเดียวกัน  จึงต้องการให้อยู่ที่ศูนย์ดูแลจะได้มีเพื่อนในการพูดคุยและทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการดูแลเรื่องอาหารและการเตือนเรื่องการรับประทานยา สถานดูแลผู้สูงอายุแบบ Day Care นั้น ดำเนินการได้ไม่ยากเนื่องจากไม่ต้องมีที่พักค้างคืน และผู้ใช้บริการเป็นผู้สูงอายุที่ยังดูแลตัวเองได้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ในการเป็นผู้ให้บริการ

บริการเสริมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเฉพาะกลางวัน

สำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเนื่องจากราคาค่าบริการค่อนข้างต่ำ บริการส่วนใหญ่จึงมักออกมาในรูปของการนำกลุ่มกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เช่น การบรรยาย การสอนโยคะ โดยบริการเสริมอื่นๆ ก็สุดแล้วแต่ความอำนวยของสถานที่ เช่น หากพื้นที่มีสระว่ายน้ำ ก็จะเก็บค่าบริการใช้สระว่ายน้ำเพิ่ม โดยมีกิจกรรมสอนออกกำลังกายในน้ำเพิ่มเติมให้ ซึ่งการให้บริการผู้สูงอายุจำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจ และได้รับการบอกต่อของลูกค้า และเป็นอีกทางเลือกให้กับหลายๆครอบครัวที่ไม่มีคนดูแลผู้สูงอายุในช่วงกลางวัน ลดความกังวลและวางใจได้ ว่าคนที่คุณรักจะไม่เหงาและมีกิจกรรมค่อยเสริมเพิ่มทักษะอยู่เสมอ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ค้นหาบ้านพักผู้สูงอายุ คลิก www.Awooso.com

อ้างอิงจาก :  กรมกิจการผู้สูงอายุ

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *