น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม (จรัญฯ 13)

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม (จรัญฯ 13) : รับดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยระยะพักพื้น อัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และโรคเรื้อรังอื่นๆ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกและข้อและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน พ่นยา ให้อาหารทางสายยาง ทำแผลผ่าตัด แผล bedsore จากการนอนกดทับเป็นเวลานาน

โดยให้การดูแลอภิบาล และการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ห่วงใย สร้างสุข เอาใจใส่อย่างอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกันภายใต้คำขวัญ ที่ว่า ” Happyness & Healthy in Life ” บริการดูแลทั้งแบบประจำ และไป-กลับ มีห้องพักทั้งแบบห้อง เดี่ยวเพื่อความเป็นส่วนตัว ห้องคู่ 2 ท่านและห้องรวม 4-5 เตียง

ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนทางคลินิก และการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและหลังผ่าตัด มีทีมกายภาพบำบัดประจำศูนย์ฯและพนักงานประจำที่คัดสรรให้มีใจรักในงาน เอาใจใส่ดูแลตลอด 24 ชม. พนักงานได้จะรับการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและเสริมความรู้ในเทคนิคการดูแลใหม่ๆตลอดระยะเวลาการทำงาน  “ มากกว่าการดูแลในหน้าที่ ” 

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม (จรัญฯ 13)

การบริการพื้นฐาน

– การดูแลเอาใจใส่จากพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

– อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ

– ตรวจวัดดชีพจร เช้า-เย็น ตรวจน้ำตาลในเลือด เพื่อลงบันทึกอาการผู้สูงอายุและผู้ป่วย- กายภาพบำบัดเบื้องต้น

– บริการผ้าห่ม ผ้าขนหนู หมอนและผ้าปูที่นอน

– ห้องพักทุกห้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เหมาะสม

– ห้องน้ำมีระบบน้ำอุ่น และราวจับกันลื่น

– บริการซักเสื้อผ้า และทำความสะอาดเตียงและบริเวณรอบๆ เตียงทุกวัน

– กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น ฟังธรรมะ ใส่บาตรทุกวันเสาร์ ถวายสังฆทาน วาดภาพ เดินออกกำลังกายยามเย็นที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

 

 

not found

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
  • พยาบาลดูแล
  • ระบบเตือนฉุกเฉิน
  • เข้าพักระยะยาว
  • เข้าพักระยะสั้น

สถานที่

not found