บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้นผู้สูงอายุโรคระบบประสาท

บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้นผู้สูงอายุโรคระบบประสาทให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อันเข้าใจถึงพฤติกรรม อาการของผู้รับบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการด้วยความรัก ความอบอุ่นภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการดุจญาติมิตร ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจ และพลานามัยของบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน

 

บริหารงานโดย

– รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
– พยาบาลวิชาชีพ
– เจ้าหน้าที่บริบาล 24 ชั่วโมง
– ทีมงานอาชีพ ด้านคหกรรม และ การรักษาความสะอาด
พร้อมทีมรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม

อัตราค่าบริการ

1. อัตราค่าบริการ พักค้างคืน ( 24 ชั่วโมง)

* ห้องพักพิเศษ (เตียงคู่)  อัตราค่าบริการ วันละ 1,200 – 1,500 บาท
* ห้องพักรวม (เตียงรวม)  อัตราค่าบริการ วันละ 800 – 1,000 บาท

2. อัตราค่าบริการ ไป-กลับ ครั้งละ 500 บาท  ( 08.00 – 17.00 น.)
* ราคานี้ไม่รวมกรณีอุปกรณ์เสริม, ของใช้ในชีวิตประจำวัน และเวชภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับการให้อาหารทางสายยาง, การเจาะคอดูดเสมหะ, ยา, สบู่,
แปรงฟัน, ยาสีฟัน, แป้ง, ครีมทาผิว วัสดุทำแผล, สายดูดเสมหะ, น้ำยาต่าง ๆ,
แพมเพิส, แผ่นรองซับ เป็นต้น รวมทั้งไม่รวม ค่าบริการรถ รับ-ส่ง

บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม

 

บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม

 • * บริการดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โรคระบบประสาท โดยจัดทีมบริบาลเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 08.00-16.00 น.,  16.00-24.00 น. และ 24.00-08.00 น.
 • * บริการกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมบำบัด สวดมนต์ ออกกำลังกาย นวดผ่อนคลาย กายภาพบำบัด และดนตรีบำบัด
 • * บริการอาหารตามหลักโภชนาการ ด้วยอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
 • * บริการซักรีด ทำความสะอาดสถานที่พัก
 • * ระบบความปลอดภัย กล้องวงจรปิดพร้อมระบบป้องกัน อัคคีภัยภายในบ้านพัก

บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม

 

การบริการพื้นฐาน

– การดูแลเอาใจใส่จากพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

– อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ

– ตรวจวัดดชีพจร เช้า-เย็น ตรวจน้ำตาลในเลือด เพื่อลงบันทึกอาการผู้สูงอายุและผู้ป่วย- กายภาพบำบัดเบื้องต้น

– บริการผ้าห่ม ผ้าขนหนู หมอนและผ้าปูที่นอน

– ห้องพักทุกห้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เหมาะสม

– ห้องน้ำมีระบบน้ำอุ่น และราวจับกันลื่น

– บริการซักเสื้อผ้า และทำความสะอาดเตียงและบริเวณรอบๆ เตียงทุกวัน

– กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น ฟังธรรมะ ใส่บาตรทุกวันเสาร์ ถวายสังฆทาน วาดภาพ เดินออกกำลังกายยามเย็นที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

 

not found

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 • ที่พักออกแบบตามหลัก Universal design
 • พยาบาลดูแล
 • มีรถรับส่ง
 • ระบบเตือนฉุกเฉิน
 • สวน สนามหญ้า
 • เข้าพักระยะยาว
 • เข้าพักระยะสั้น
 • แพทย์ดูแล

สถานที่

not found