บ้านสุขรักษ์ โฮมแคร์

บ้านสุขรักษ์ โฮมแคร์

พร้อมดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรักแทนคุณ ด้วยประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการดูแลแบบองค์รวมเข้าใจถึงความรักความห่วงใย และความผูกพันของคนในครอบครัว เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะดูแลคนที่คุณรัก ด้วยความอบอุ่นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

“พร้อมดูแลคนที่คุณรัก ใส่ใจเหมือนคนในครอบครัว”

การบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเรา
1. การดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ดูแลการขับถ่าย อาบน้ำ การแต่งกาย ความสะอาดของร่างกาย
2. การดูแลและทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย
3. จัดเตรียมอาหารทั้ง 3 มื้อ รวมทั้งอาหารว่างสำหรับผู้ป่วย
4. ทำกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐานฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้ป่วย
5. ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย เช่น ชวนพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง พาผู้ป่วยเดิน หรือ นั่งรถเข็น เพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลายจิตใจ
6. พาไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมาย

อัตราค่าบริการ
กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิไล

not found

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
  • พยาบาลดูแล
  • ระบบเตือนฉุกเฉิน
  • สวน สนามหญ้า
  • เข้าพักระยะยาว
  • เข้าพักระยะสั้น

สถานที่

not found