ศูนย์พยาบาล บี.ทู.เอฟ.เนอร์สซิ่งโฮม

เกี่ยวกับเรา

“ศูนย์พยาบาล บี.ทู.เอฟ. เนอร์สซิ่งโฮม”
รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่ วย และจัดส่งผู้ช่วยพยาบาล โดยศูนย์พยาบาล จะ อยู่ใกล้
สถานพยาบาลดังนี ้
1. ร.พ. บางใหญ่
2. ร.พ. เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
3. ร.พ.การุญเวช
4.ร.พ.ธนบุรี 2
ให้บริการดูแลโดยทีมพยาบาลมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงมากกว่า
20 ปี มีใจรักและเข้าใจผู้สูงอายุ และผู้ป่ วย ได้เป็นอย่างดีรับดูแลแบบทั ้ง รายวัน ราย
เดือน
ศูนย์พยาบาล ของเราได้จดทะเบียนตามกฎหมาย และได้หนังสือรับรองจาก กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า อย่างถูกต้อง
ในอนาคตศูนย์พยาบาล บี.ทู.เอฟ. เนอร์สซิ่ง โฮม จะมีการส่งเสริมหลายๆ ด้านเพื่อเข้า
สู่ ระบบผู้สูงอายุ4.0 พัฒนาให้ ผู้สูงอายุ มีความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับความอบอุ่น จาก
ครอบครัว บี.ทู.เอฟ. มากยิ่งข้ึนๆไป

ข้อมูลสถานที่

“ศูนย์พยาบาล บี.ทู.เอฟ. เนอร์สซิ่งโฮม” รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และจัดส่งผู้ช่วยพยาบาล โดยศูนย์พยาบาล จะ อยู่ใกล้สถานพยาบาลดังนี้ 1. ร.พ. บางใหญ่ 2. ร.พ. เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 3. ร.พ.การุญเวช 4.ร.พ.ธนบุรี 2

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการจัดส่งผู้ช่วยพยาบาล

บริการดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่ วย

บริการจัดส่งเเม่บ้าน

การบริการพื้นฐาน

– การดูแลเอาใจใส่จากพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

– อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ

– ตรวจวัดดชีพจร เช้า-เย็น ตรวจน้ำตาลในเลือด เพื่อลงบันทึกอาการผู้สูงอายุและผู้ป่วย- กายภาพบำบัดเบื้องต้น

– บริการผ้าห่ม ผ้าขนหนู หมอนและผ้าปูที่นอน

– ห้องพักทุกห้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เหมาะสม

– ห้องน้ำมีระบบน้ำอุ่น และราวจับกันลื่น

– บริการซักเสื้อผ้า และทำความสะอาดเตียงและบริเวณรอบๆ เตียงทุกวัน

– กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น ฟังธรรมะ ใส่บาตรทุกวันเสาร์ ถวายสังฆทาน วาดภาพ เดินออกกำลังกายยามเย็นที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

 

not found

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
  • พยาบาลดูแล
  • ระบบเตือนฉุกเฉิน
  • สวน สนามหญ้า
  • เข้าพักระยะยาว
  • เข้าพักระยะสั้น

สถานที่

not found