สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์

ฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยให้บริการด้านปัจจัย 4 การช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน การจัดกิจกรรมต่างๆ การรักษาพยาบาล การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาร่างกายและจิตใจ การฌาปนกิจสงเคราะห์สิ่งอำนวยความสะดวก  มีบริการ 2ประเภท 1.ผู้รับบริการประเภทสามัญ(อยู่รวม) 2.ผู้รับบริการประเภทพิเศษ(บ้านเดี่ยว)

การบริการพื้นฐาน

– การดูแลเอาใจใส่จากพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

– อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ

– ตรวจวัดดชีพจร เช้า-เย็น ตรวจน้ำตาลในเลือด เพื่อลงบันทึกอาการผู้สูงอายุและผู้ป่วย- กายภาพบำบัดเบื้องต้น

– บริการผ้าห่ม ผ้าขนหนู หมอนและผ้าปูที่นอน

– ห้องพักทุกห้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เหมาะสม

– ห้องน้ำมีระบบน้ำอุ่น และราวจับกันลื่น

– บริการซักเสื้อผ้า และทำความสะอาดเตียงและบริเวณรอบๆ เตียงทุกวัน

– กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น ฟังธรรมะ ใส่บาตรทุกวันเสาร์ ถวายสังฆทาน วาดภาพ เดินออกกำลังกายยามเย็นที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

 

not found

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • กิจกรรมนอกสถานที่
  • กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
  • มีรถรับส่ง
  • ระบบเตือนฉุกเฉิน
  • สวน สนามหญ้า
  • เข้าพักระยะยาว
  • ใกล้โรงพยาบาล

สถานที่

not found