เมย์เดย์ เนอร์สซิ่งโฮม (สาขาอยุธยา)

เมย์เดย์ เนอร์ซิ่งโฮม
รับดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รับทั้งรายวันรายเดือน ด้วยอัตราค่าบริการที่ไม่สูง
มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ผ่านการประเมินโดยหน่วยงานของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของญาติผู้ป่วย
และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

” บ้านเมย์เดย์ บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ไว้คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และทางศูนย์ยังมีรถพยาบาลเตรียมพร้อม
ไว้ตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉิน สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ทันที”

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการของเรา

– ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ
– ห้องน้ำพร้อม น้ำอุ่น-น้ำเย็น
– อาหารวันละ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ
– ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
– ซักเสื้อผ้าทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว
– กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย
– เครื่องสันทนาการ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ ระบบ wifi
– การบริการดูแลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าเข้าพัก
สอบถามทางศูนย์ฯ อีกครั้ง

not found

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • พยาบาลดูแล
  • มีรถรับส่ง
  • ระบบเตือนฉุกเฉิน
  • สวน สนามหญ้า
  • เข้าพักระยะยาว
  • เข้าพักระยะสั้น

สถานที่

not found