HELPING HANDS NURSING HOME

HELPING HANDS NURSING HOME

สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและอัมพาตอย่างครบวงจร

เราดูแลเสมือนครอบครัว ดูแลแบบครบองค์รวมทั้งทางร่างกายและจิตใจ อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ,
กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐานทุกวัน, ช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน, การดูแลขั้นพื้นฐานทางการพยาบาล เช่น
ดูแลให้ยาตามแผนการรักษา ตรวจเช็คสัญญาณชีพ, ทำความสะอาดห้องพัก, ซักทำความสะอาดเสื้อผ้า,
บริการรถรับ-ส่งพร้อมเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจตามนัดที่โรงพยาบาล

การบริการพื้นฐาน

– การดูแลเอาใจใส่จากพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

– อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ

– ตรวจวัดดชีพจร เช้า-เย็น ตรวจน้ำตาลในเลือด เพื่อลงบันทึกอาการผู้สูงอายุและผู้ป่วย- กายภาพบำบัดเบื้องต้น

– บริการผ้าห่ม ผ้าขนหนู หมอนและผ้าปูที่นอน

– ห้องพักทุกห้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เหมาะสม

– ห้องน้ำมีระบบน้ำอุ่น และราวจับกันลื่น

– บริการซักเสื้อผ้า และทำความสะอาดเตียงและบริเวณรอบๆ เตียงทุกวัน

– กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น ฟังธรรมะ ใส่บาตรทุกวันเสาร์ ถวายสังฆทาน วาดภาพ เดินออกกำลังกายยามเย็นที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

 

not found

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
  • พยาบาลดูแล
  • ระบบเตือนฉุกเฉิน
  • สวน สนามหญ้า
  • เข้าพักระยะยาว

สถานที่

not found