ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ พาผู้สูงอายุ เสริมดวง กับวัดดัง เฮงตลอดปี

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ พาผู้สูงอายุ เสริมดวง กับวัดดัง เฮงตลอดปี

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ พาผู้สูงอายุ เสริมดวง กับวัดดัง เฮงตลอดปี

เชียงใหม่เป็นวัดที่พูดได้เต็มปากว่ามีวัดวาอารามที่สวยงามสไตล์ล้านนา ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย เรียกได้ว่าเกือบทั่วทั้งเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ มองไปทางไหนก็เห็นแต่วัด หากมาถึงเชียงใหม่แล้วเชื่อว่าหลายๆ คนคงไม่ได้มาค้างเพียงวันเดียวแน่นอน ลองหาเวลาวางสักหนึ่งวัน เพื่อเดินทางไหว้พระให้ครบ 9 วัด เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลกับชีวิต

1.วัดลอยเคราะห์

วัดลอยเคราะห์

เดิมชื่อว่า วัดร้อยข้อ (วัดฮ้อยข้อ) สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 1910 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ช่วงปลายรัชสมัยพม่ายกทัพมาตีล้านนา และยึดครองล้านนาได้สำเร็จ วัดต่างๆ ในเชียงใหม่จึงถูกทิ้งร้างไป

วัดลอยเคราะห์

ต่อมาพระเจ้ากาวิละยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนที่ยังคงอยู่ใต้การปกครองของพม่าได้สำเร็จ จึงได้กวาดต้อนชาวเชียงแสนมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงแสนตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกของคูเมือง และมี “ชาวบ้านฮ่อม” ชาวเชียงแสนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาในสมัยนั้นได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้อยข้อขึ้นมาใหม่ และนำชื่อวัดในเมืองเชียงแสนมาตั้งเป็นชื่อใหม่ว่า “วัดลอยเคราะห์” วัดนี้ได้รับการดูแลจากชุมชนเสมอมา วัดลอยเคราะห์เป็นวัดที่ผู้คนมาทำบุญสะเดาะเคราะห์กันมาก มักอยู่ในกิจกรรมทำบุญ 9 วัดเสมอ เพราะชื่อวัดอันเป็นศิริมงคลสำหรับใครที่ต้องการลอยทุกข์ลอยโศก ไปทำบุญและนมัสการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อลอยเคราะห์ ลอยโศกให้หมดไป จะได้เหลือแต่สิ่งที่ดี ๆ ไว้

สถานที่ตั้งของวัดลอยเคราะห์

65 ถนน ลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50100

วัดลอยเคราะห์เปิดทุกวัน เวลา 05.00-18.00 น.

โทร 053-273873

2.วัดเชียงยืน

วัดเชียงยืน

เชียงยืน อันหมายถึงความยั่งยืน วัดนี้มีชื่อเรียกในพงศาวดารโยนกว่า วัด ฑีชีวะวัสสาราม เป็นวัดนามมงคลของนครเชียงใหม่ และเป็นวัดหลวงในสมัยอาณาจักรล้านนา และในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระสังฆราชสังฆนายก ในปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดที่มารับตำแหน่งหรือข้าราชการ ประชาชนทั่วไปก็ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบมา มาในสมัยพระเมืองแก้วได้บรรจุพระบรมธาตุในสถูปเจดีย์ ต่อมาเมืองเชียงใหม่ถูกยึดครอง วัดเชียงยืนกลายเป็นวัดร้าง ครั้นมาสมัยพระยาวิชระปราการ (กาวิละ) ได้ขับไล่พม่าและได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปีพ.ศ.๒๓๓๗

วัดเชียงยืน

สำหรับใครที่ต้องการความเจริญในหน้าที่การงาน เพิ่มอำนาจวาสนา อย่าลืมแวะมานมัสการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี่กันนะคะ

สถานที่ตั้งของวัดเชียงยืน

160 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียง

โทร 0-5321-1654

3.วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น

การมากราบไหว้พระที่วัดเชียงมั่นแห่งนี้ เพื่อให้ชีวิตประสบแต่ความมั่นคงตลอดไป ไม่ให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ ขึ้น ให้มีอายุมั่นขวัญยืน อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ลูกหลานไปนาน ๆ

วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในมีเจดีย์ช้างล้อม สร้างเลียนแบบ เจดีย์ช้างล้อม ของพ่อขุนรามคำแหง พระพุทธรูปสำคัญ ๒ องค์ คือ พระแก้วขาว และ พระศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรี

เป็นวัดแห่งแรกที่พ่อขุนเม็งรายสร้างขึ้นหลังจากสร้างเมืองเชียงใหม่ มีพระพุทธรูปโบราณทำจากหินเขี้ยวหนุมาน พระอุโบสถ วิหารมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

วัดเชียงมั่น

เป็นวัดที่ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนก เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ ภายในวัดมีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย ซึ่งบ่งบอกถึงความมีอายุและความเก่าแก่ของสิ่งต่าง ๆภายในวัด

สถานที่ตั้งของวัดเชียงมั่น

171 ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 085-0387663, 081-3864335

4.วัดหม้อคำตวง

วัดหม้อคำตวง

วัดหม้อคำตวงมี สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2019 เดิมชื่อ วัดหมื่นตวงคำหรือหมื่นคำตวง เพราะผู้สร้างวัดมีฐานันดรศักดิ์ “ยศหมื่น” มีหน้าที่ตีทอง หลอมทอง ถวายผู้ปกครองเมืองในสมัยนั้น ต่อมาชื่อของวัดได้เปลี่ยนแปลงไป กลายมาเป็นชื่อวัดหม้อคำตวงจนถึงปัจจุบัน ความหมายของคำว่า หม้อคำตวง หมายถึง หม้อทองคำสำหรับตวงเงินตวงทองนั่นเอง วัดหม้อคำตวง เป็นวัดที่มีชื่อเป็นนามมงคลวัดหนึ่งใน 9 วัด ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดหม้อคำตวง

วัดหม้อคำตวง เป็นวัดเล็ก ๆ มีเนื้อที่เพียง 2 ไร่ กว่าๆ ล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนผู้คน ตั้งอยู่ที่ถนนศรีภูมิ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ส่วนกำแพงวัดสวยงามด้วยการติดกระจกทำให้ดูเป็นกำแพงเกร็ดเพชรระยิบระยับแพรวพราว

สถานที่ตั้งของวัดหม้อคำตวง

119 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หรือถามหาตลาดช้างเผือกเพราะวัดหม้อคำตวงอยู่ตรงข้ามตลาดช้างเผือก

5.วัดดับภัย

วัดดับภัย

สำหรับการไหว้พระ 9 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคล สะเดาะเคราะห์ หรือสืบชะตาต่าง ๆแล้ว วัดดับภัย ถือเป็นวัดที่ขาดไปไม่ได้เลย ด้วยชื่อที่เป็นมงคล ของทั้งวัดและพระดับภัย ทำให้มีประชาชนแวะเวียนมาไหว้พระสักการะกันไม่ขาดสาย ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ พระดับภัยหรือหลวงพ่อดับภัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบศิลปะล้านนาเชียงแสนยุคแรกๆ หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นพระสิงห์ ปางมารวิชัย หล่อขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ วิหารเป็นทรงพื้นเมือง รวมถึงที่วัดมีบ่อน้ำอยู่ที่หน้าวิหารซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากในสมัยพระเจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 เสด็จกลับจากกรุงเทพฯต้องมาแวะที่วัดดับภัยเพื่อนำน้ำในบ่อนี้ไปสรงน้ำพุทธมนต์ก่อนแวะไปวัดเชียงยืนเพื่อสืบดวงชะตานั่นเอง

วัดดับภัย

ความเชื่อในการมากราบไหว้พระที่วัดดับภัยนี้ก็คือ เพื่อดับโรคภัยไข้เจ็บ และทุกข์ภัยทั้งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต และที่กำลังเกิดขึ้นอยู่

สถานที่ตั้งของวัดดับภัย

ตั้งอยู่ที่ ถนน สิงหราช ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่

โทร. 0-5322-2964

6.วัดหมื่นเงินกอง

วัดหมื่นเงินกอง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากือนา ระหว่าง พ.ศ. พ.ศ.1882 – 1916 หมื่นเงินกอง เป็นชื่อของมหาอำมาตย์ตำแหน่ง ขุนคลัง ท่านหนึ่งในรัชกาลพระเจ้ากือนา โดยโปรดให้ไปอาราธนาพระสุมนเถระชาวเมืองสุโขทัยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาไทย เมื่อ พ.ศ. 1912

เป็นที่เข้าใจกันว่า มหาอำมาตย์หมื่นเงินกอง หรือ ทิดเมธัง ผู้สร้างวัดเมธัง และ วัดช่างลาน เป็นผู้สร้างวัด หมื่นเงินกอง เพื่อเป็นอนุสรณ์ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตนเองได้รับ ต่อมาชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดมะยมกอง แต่ก็มีชื่อที่รู้จักกันทั่วไปว่า วัดหมื่นเงินกอง ตราบเท่าทุกวันนี้

วัดหมื่นเงินกอง

เรียกได้ว่าชื่อเป็นสิริมงคงกับเรื่องเงินๆ ทองๆ จริง ๆ ครับคนส่วนใหญ่หากมานมัสการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องขอพรด้านการเงิน มีทอง มีงาน หรือขอให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรื่อง

วัดหมื่นเงินกอง

สถานที่ตั้งของวัดหมื่นเงินกอง

30 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

7.วัดชัยพระเกียรติ

วัดชัยพระเกียรติ

เดิมชื่อวัดชัยผาเกียรติ์ สิ่งก่อสร้างภายในวัดปัจจุบันเป็นของใหม่ทั้งหมด น่าจะเป็นเพราะโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดผุพังไป จึงมีการบูรณะหรือมีการ รื้อปลูก สร้างกันขึ้นมาใหม่

วัดชัยพระเกียรติก็ยังมีหลักฐานว่าเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่ สมัยโบราณ ยุคราชวงศ์มังรายตอนกลาง เท่าที่หลักฐานการค้นพบ ปรากฏชื่อของวัดชัยผาเกียรติ์ในโคลงนิราศหริภัญไชย

วัดชัยพระเกียรติ

จากประวัติของวัดที่ปรากฏ ในหลักศิลาจารึกหน้าพระวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ ระบุว่าวัดชัยพระเกียรติเป็นพระอารามของนครเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล สมัย พระเมกุฏิวิสุทธิวงค์ กษัตริย์เชียงใหม่จะทรงทำนุบำรุงวัดนี้มาจนถึงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับสุดท้ายของราชวงศ์มังราย จะทำให้เสริมสร้างเกียรติยศ และศักดิ์ศรีให้แก่ตัวของเราค่ะ

สถานที่ตั้งของวัดชัยพระเกียรติ

ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.วัดดวงดี

วัดดวงดี

วัดดวงดีมีความสำคัญในอดีต อยู่ใกล้กับวัดสะดือ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา หากเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ให้มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ตามถนนพระปกเกล้าเข้าสู่ถนนอินทวโรรสประมาณ 100 เมตร วัดดวงดีจะอยู่ทางขวามือ

วัดดวงดี

วัดดวงดี หรือ วัดพันธนุดวงดี ตั้งอยู่ใกล้กับ วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางของการทำบุญไหว้พระเก้าวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้คนนิยมมาสักการะกันเสมอ อันเนื่องมาจากนามอันเป็นเป็นสิริมงคลของวัด ประวัติวัดดวงดีนั้นไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด มีเพียงจารึกที่ฐานพระพุทธรูปภายในพระวิหาร ที่ระบุถึงปีที่สร้างองค์พระไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2039 ซึ่งตรงกับสมัยพระเมืองแก้ว

วัดนี้เหมาะมากสำหรับคนที่อยากดวงดี หรือคนที่ดวงดีอยู่แล้วก็สามารถมาขอให้ดวงดีขึ้นไปอีกได้

สถานที่ตั้งของวัดดวงดี

228 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

9.วัดหมื่นล้าน

วัดหมื่นล้าน

วัดหมื่นล้าน มีชื่อเดิมว่า วัดหมื่นสามล้าน ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีหลักฐานกล่าวไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2002 ในสมัยพระเจ้าติโลกราช โดย หมื่นโลกสามล้านขุนพลแก้ว ขุนพลคู่ใจของพระองค์ คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม หมื่นด้ง หรือ หมื่นด้งนคร เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่ทัพนายกอง และทหารของล้านนาที่เสียสละชีพในสงคราม

วัดหมื่นล้าน

ถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ ที่วัดหมื่นล้านแห่งนี้จะมีพ่อค้าแม่ขายนำอาหารหลากหลายชนิดมาขายแก่นักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นและชอปปิ้งที่ถนนคนเดิน มีทั้งอาหารท่านเล่น ไม่ว่าจะเป็น ไข่ป่าม หมูปิ้ง ยำต่างๆ ส่วนใครที่หิวจริงจังก็มีส้มตำ ไก่ย่าง ขนมจีน อร่อยๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ นอกจากนั้นยังมีบริการนวดแผนโบราณสำหรับคนที่ปวดเมื่อยหลังจากเดินซื้อของจนเหน็ดเหนื่อย  ใครๆ ที่มาไหว้พระที่วัดหมื่นล้าน ก็อยากให้ตนเองประสบผลสำเร็จทั่งหน้าที่การงาน ได้โชคลาภ มีเงินทองเป็นหมื่นล้าน ความเชื่อสำหรับผู้ที่มากราบไหว้ว่า จะทำให้ได้โชคลาภ ได้เงินทองถึงหมื่นล้าน และทำให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคง

สถานที่ตั้งของวัดหมื่นล้าน

14 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

การไหว้พระเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวและผู้สูงวัย หรือผู้สูงอายุและลูกหลานได้อิ่มทั้งบุญและทั้งอิ่มใจแถมสุขใจ ในการทำบุญไหว้พระ 9 วัด เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลกับชีวิต และทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกมีคุณค่าในการดูแลใส่ใจของลูกหลาน ไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงวัยรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว ควรมอบความรู้สึกที่ทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกมีความสุขอบอุ่น ให้โอแคร์ดูแลคนที่คุณรักนะค่ะ ด้วยความห่วงใยจากโอแคร์ค่ะ

อ้างอิงจาก แอ่ววัดเมืองนครพิงค์HolidayThai.com  www.ocare.co.th

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *