Reverse Mortgage สินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อชาวอาวุโสโดยเฉพาะ

“สินเชื่อ” หรือวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ เรามั่นใจว่าหลายคนคุ้นเคยกับสินเชื่อเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน รถ หรือสินเชื่อส่วนบุคคล แน่นอนว่าการกู้สินเชื่อในวัยเกษียณนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่หากชาวอาวุโสอยากจะมีสินเชื่อในวัยเกษียณ ไว้สำหรับสร้างกระแสเงินสด ลงทุน เก็งกำไร หรือไว้ให้ลูกหลานในอนาคต เรามีอีกทางเลือกนึงที่ตอบโจทย์มาทำเสนอค่ะ

“Reverse mortgage หรือการจำนองแบบย้อนกลับ” เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทหนึ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ หลักในการทำงานคือขอการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนสำหรับผู้สูงอายุที่มีบ้านเป็นของตนเองแต่ไม่ต้องการขายบ้านทันที เพราะยังต้องใช้อยู่อาศัยและต้องการมีรายได้รายเดือนเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

Reverse Mortgage เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2531 หลังจากรัฐบาลเล็งเห็นว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากเป็นผู้ครอบครองที่อยู่อาศัย และเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ให้มีเงินใช้จ่ายเลี้ยงชีพ จนกว่าจะจากโลกนี้ไป โดยนำสินทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยไปเป็นหลักประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน เมื่อผู้กู้เสียชีวิตลง สถาบันการเงินจะให้สิทธิทายาทเป็นผู้ไถ่ถอนก่อนเป็นลำดับแรกหรือนำบ้านของผู้กู้ออกขายทอดตลาด หากมูลค่าบ้านที่ขายได้สูงกว่าวงเงินสินเชื่อ เงินส่วนต่างที่เหลือก็จะตกเป็นมรดกแก่ทายาทของผู้กู้ต่อไป แต่หากมูลค่าบ้านที่ขายได้ต่ำกว่าวงเงินสินเชื่อ สถาบันการเงินจะไม่ต้องแบกรับภาระมาก เนื่องจากจะมีการทำประกันส่วนต่างระหว่างมูลหนี้กับมูลค่าที่อยู่อาศัยไว้แล้ว

โดยหลักการทำงานของสินเชื่อประเภทนี้คือการทยอยขายบ้านให้กับธนาคาร ซึ่งธนาคารจะตีมูลค่าบ้านพร้อมกับประเมินอายุเฉลี่ยของผู้กู้แล้วจะทยอยจ่ายเงินค่าบ้านให้เป็นรายเดือน โดยผู้กู้ก็ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังนั้นและยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ จนกระทั่งผู้กู้เสียชีวิตหรือตัดสินใจขายบ้านไปก่อน ซึ่งหลังครบกำหนดตามสัญญา บ้านก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร โดยธนาคารสามารถนำบ้านไปขายทอดตลาดต่อไป

อธิบายอย่างเห็นภาพคือ เมื่อเรานำบ้านไปจำนองไว้กับธนาคาร หากเป็นสินเชื่อบ้านปกติเราจะเป็นผู้จ่ายเงินให้ธนาคารทุกเดือน แต่หากเป็น Reverse mortgage ทางธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้เราทุกเดือน เสมือนธนาคารเป็นผู้มาซื้อบ้านของเราแทน เราจะได้กระแสเงินสดเพื่อนำมาใช้จ่ายแต่ละงวดตามที่ทำสัญญากับธนาคาร จนเมื่อครบกำหนดชำระสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็จะตกเป็นของธนาคาร ซึ่งต่างกับการจำนองทั่วไปที่สุดท้ายแล้วบ้านจะมาเป็นของเรา

ธนาคารในไทยที่มีสินเชื่อบ้านประเภท Reverse mortgage มีทั้งธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยธนาคารออมสินถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ประกาศความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัย รองรับการก้าวเข้าสู่ Aging Society ของประเทศ ด้วยการเปิดตัวธนาคารผู้สูงวัย เมื่อต้นปี 2560 เพื่อให้บริการทางการเงินที่เหมาะกับผู้สูงวัย ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อ Reverse Mortgage ที่ธนาคารเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของประเทศ วงเกินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท รับงวดแรก 10% ของวงเงินกู้

ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินของภาครัฐที่ให้สินเชื่อ Reverse mortgage เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเองและปลอดภาระหนี้ สามารถนำมาจำนองกับธนาคารเพื่อรับเงินเป็นรายเดือน กำหนดพื้นที่นำร่องที่อยู่อาศัยต้องตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Reverse Mortgage จึงเป็นอีก 1 ทางเลือกที่น่าใจสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเงินสดสำหรับใช้รายเดือน ลงทุน สร้างกระแสเงินสด และอื่นๆ อีกมากมาย  นับว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุในสังคมไทย เนื่องจากเป็นการแปลงอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองสร้างมาตลอดชีวิตให้กลายเป็นเงินทุนสำหรับใช้ในยามเกษียณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่ต้องขายอสังหาริมทรัพย์นั้นออกไป และเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกหลานได้ระดับหนึ่งอีกด้วย

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *